GERENT

EXPERT EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I GESTIÓ DE PROJECTES