Vid Visual instal·la una cabina de traducció simultània durant tres dies a Girona. La finalitat és traduir el directe l’idioma del ponent anglès als usuaris russos que estan realitzant un curs de formació.